Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus+ εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus+ εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω Erasmus+ εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σας προωθούμε την  Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 και παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση και ανάρτηση αυτής στη σελίδα των Τμημάτων σας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δραστηριότητες  κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/03/2023  έως  31/08/2023με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές αφού μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/  για κάθε πληροφορία καθώς και για τα έγγραφα που πρέπει να καταθέσουν  https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/aparaitita-eggrafa/ 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων  από 31/10/2022 έως 21/11/2022. Όλα τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να έχουν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά. Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 21/11/2022.