Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής οι οποίοι θα λάβουν πτυχίο ΠΑΔΑ, ότι για το διάστημα Μάιος 2021-Ιούνιος 2021 υπάρχουν τριάντα(30) θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/05/2021, 15/05/2021, 01/06/2021 & 15/06/2021.

(Η πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών, μπορεί να διεξάγεται από το τέταρτο εξάμηνο και μετά και είναι προαιρετική για τη λήψη του πτυχίου. Λαμβάνει 3 ECTS και είναι ισοδύναμη με ένα μάθημα επιλογής)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (μέσω email) την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Τμήματος για την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης οπωσδήποτε εμπρόθεσμα μέχρι την Παρασκευή 26/03/2021 13:00). Απαραίτητα να αναγράφουν το ΑΦΜ τους, αριθμό λογαριασμού τραπέζης με το όνομά τους και τα στοιχεία του εργοδότη, αν υπάρχει.

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Αναλυτική Βαθμολογία με αναγραφή του μέσου όρου (Σε περίπτωση που το έντυπο της Αναλυτικής Βαθμολογίας δεν είναι διαθέσιμο θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος)
  3. portfolio εργασιών

μέχρι και την Παρασκευή 26/03/2021 και ώρα 13:00 αυστηρά!

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 στην σελίδα της Πρακτικής άσκησης και στη σελίδα του τμήματος, εδώ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.