Διάλεξη για τα μαθήματα “Αστικός Σχεδιασμός”, “Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων” με θέμα: “Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο” από την Ελένη Τσιριντάνη, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου MLA UPC

Διάλεξη για τα μαθήματα “Αστικός Σχεδιασμός”, “Σχεδιασμός Εξωτερικών Χώρων” με θέμα: “Σχεδιάζοντας το σύγχρονο τοπίο” από την Ελένη Τσιριντάνη, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Τοπίου MLA UPC

Λόφοι που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, πάρκα που ελέγχουν την κατεύθυνση του ήχου, στέγες που εμποδίζουν τις πλημμύρες.

Η διάλεξη με θέμα «Σχεδιάζοντας το Σύγχρονο Τοπίο» παρουσιάζει και αναλύει σύγχρονα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου σε επίπεδο ιδέας και στη συνέχεια προχωρά στη διερεύνηση των επιμέρους διαστάσεων του κάθε έργου, τεκμηριώνοντας ότι η αρχιτεκτονική τοπίου δεν είναι απλά μια επιφανειακή αναδιάταξη χρήσεων και χώρων πρασίνου αλλά μπορεί να ξεδιπλώσει δυνατότητες, να δημιουργήσει δραστήριες κοινότητες και να συμβάλλει στην οικονομική ακμή• να αναπτύξει, δηλαδή, μια ευρεία πλατφόρμα από οικολογικά και κοινωνικά οφέλη. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Ολλανδία και από εκεί στην Αθήνα, το Τοπίο αποκτά σημαντικό ρόλο στην αειφορία και τη βιωσιμότητα χωρίς να στερείται ευρηματικού και ενδιαφέροντα σχεδιασμού.