Υποτροφίες DAAD για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Υποτροφίες DAAD για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD www.funding-guide.de μέσω της οποίας γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις υποτροφίες.

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates: 1.12.2020 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50035295

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music: 1.10.2020 https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=27&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135743

Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Architecture: 30.09.2020
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135744&origin=27&page=3&q=&status=&subjectGrps=

Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts: 30.10. 2020 https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=50109971&origin=27&page=3&q=&status=&subjectGrps=

Μεταπτυχιακές σπουδές Καλών Τεχνών, Design,Οπτικής Επικοινωνίας και Κινηματογράφου/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Fields of Fine Art, Design, Visual Communication and Film: 30.11.2020
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135742&origin=27&page=3&q=&status=&subjectGrps=

Μεταπτυχιακές σπουδές όλων των κλάδων/ Study Scholarships for Graduates of All Scientific Disciplines: 20.11.2020
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50026200

Υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές/ έρευνα Υποτροφία έρευνας ενός ακαδημαϊκού έτους για ενδιαφερόμενους όλων των κλάδων / Research Grants – One-Year Grants: 20.11.2020
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=57140602

Υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας έως 6 μήνες/ Research Grants – Short-Term Grants 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους) 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015434

Υποτροφία έρευνας Cotutelle/ Research Grants – Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees / Cotutelle: 20.11. 2020

Υποτροφία έρευνας Maria-Trumpf-Lyrintzaki (Ειδικό πρόγραμμα για Αρχαιολόγους) έως 10 μήνες : 20.11.2020 www.daad.gr/imperia/md/content/informationszentren/icathen/ausschreibung-maria-trumpf-lyritsaki_2018.pdf (Παλιά προκήρυξη με πληροφορίες στα Ελληνικά)

Υποτροφία Έρευνας για Καθηγητές και Ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων/ Research Stays for University Academics and Scientists 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους) 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους) https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015456

Επαναπροσκλήσεις πρώην υποτρόφων της DAAD σε Ανώτατη Σχολή ή Εξωπανεπιστημιακό Ερευνητικό Ίδρυμα της Γερμανίας/ Re-invitation Programme for Former Scholarship Holders 1 Απριλίου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους) 31 Αυγούστου (χρονική περίοδος εκτέλεσης της υποτροφίας: από 1 Φεβρουαρίου έως 15 Ιουλίου του επόμενου έτους)
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=2&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015492

Εκπαιδευτικά ταξίδια στη Γερμανία με ομάδα φοιτητών/ Study Visits by Groups of Foreign Students 01 Φεβρουαρίου – 01 Μαΐου – 01 Νοεμβρίου https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=10000016&origin=27&page=1&q=&status=5&subjectGrps=

Ειδικά προγράμματα ΙΚΥDA – Το καθιερωμένο κοινό πρόγραμμα υποτροφιών IKY – DAAD χρηματοδοτεί ελληνογερμανικά ερευνητικά έργα. Έλληνες επιστήμονες/επικεφαλείς ερευνητικών έργων υποβάλλουν αίτηση προς το ΙΚΥ και οι Γερμανοί προς την DAAD στη Βόννη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: (θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Περσινή προκήρυξη εδώ https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/ikyda/2018)
DLR-DAAD; Υποτροφία Έρευνας στον τομέα του Διαστήματος,, της Αεροναυπηγικής, της Ενέργειας και των Μεταφορών .
Θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές των φυσικών επιστημών και των κλάδων μηχανικών και μηχανολογίας, καθώς και γεωπονίας και δασοπονίας (ΙΑΕSΤΕ Eλλάς)/ Practical Traineeships for Foreign Students of Natural and Technical Sciences, Agriculture and Forestry (IAESTE) www.iaste.org
Οι αναφερόμενες ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και θα ανακοινωθούν επίσημα στο https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/