Υποτροφίες

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της DAAD www.funding-guide.de μέσω της οποίας γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις υποτροφίες.

Υποτροφίες εκμάθησης γλώσσας Summer Courses για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ University Summer Courses offered in Germany for Foreign Students and Graduates: 1.12.2020 https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=1&origin=27&subjectGrps=&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50035295

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Μουσικής/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Music: 1.10.2020 https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=27&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135743

Μεταπτυχιακές σπουδές Αρχιτεκτονικής/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of Architecture: 30.09.2020
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?daad=1&detail=57135744&origin=27&page=3&q=&status=&subjectGrps=

Μεταπτυχιακές σπουδές Παραστατικών Τεχνών/ Study Scholarships for Foreign Graduates in the Field of the Performing Arts: 30.10.

...
Περισσότερα