Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατ ́ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β ́/07-06-2022). Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, ...

Περισσότερα

Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

  • Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
  • Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
  • Σε καλλιτέχνες.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις ιστοσελίδες: www.stipendia.sk , ...

Περισσότερα

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ στηρίζει τους σύγχρονους δημιουργούς, εξασφαλίζοντάς τους μέσω του ετήσιου Προγράμματος Χορηγιών & Υποτροφιών πρόσβαση στη γνώση, την έρευνα και την παραγωγή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΝΕΟΝ Χορηγίες

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης | 12 Χορηγίες ύψους €5.000 έκαστη για ομαδικές ή ατομικές εκθέσεις Eλλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Παραγωγή Performance και Dance Production | 5 χορηγίες των €8.000 έκαστη για project στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. ...

Περισσότερα

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε η Πρεσβεία της Γαλλίας / Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη συγχρηματοδότηση υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία. Η συνεργασία αυτή, που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, τόσο ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, όσο και ως προς το συνολικό ύψος της συγχρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων για Μεταπτυχιακές σπουδές (Mάστερ 2) στη Γαλλία. ...

Περισσότερα

Διά του παρόντος, ανακοινώνεται ότι η Πολωνική κυβέρνηση, μέσω του National Agency of Academic Exchange (NAWA), χορηγεί υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποτροφίες απευθύνονται και σε Έλληνες φοιτητές ή επιστήμονες – ερευνητές. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις διάφορες υποτροφίες στο site:

www.nawa.gov.pl (πολωνικά)

https://nawa.gov.pl/en/ (αγγλικά)