Ιστορία και θεωρία του Σχεδιασμού (Design) Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π1-2030

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/IA195/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Τσούμας Ιωάννης

Γενικό πλαίσιο

Εμβριθής θεωρητική, ιστορική και κοινωνική αναφορά στον συνδυασμό των ιδεών της αισθητικής και της λειτουργίας των μορφών που καλλιεργήθηκαν στις διακοσμητικές τέχνες και το design, κατά την διάρκεια του δέκατου ένατου και των αρχών του εικοστού αιώνα.

Περιεχόμενο μαθήματος

Βασικοί ιστορικοί σταθμοί του είναι:
– Οι αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία
– Το κοινωνικό/ ιστορικό/ πολιτιστικό μοντέλο της Βικτωριανής κοινωνίας και η επίδρασή του στις αρχές αυτές.
– Οι πρώτες σημαντικές σχολές του Design στη Μεγάλη Βρετανία και η σημασία τους.
– ΟΙ μεγάλοι σχεδιαστές και θεωρητικοί της Εποχής.
– Η Μεγάλη Έκθεση στο Λονδίνο το 1851 και γενικά ο θεσμός των διεθνών εκθέσεων στην Ευρώπη.
– Ο σπουδαίος ρόλος των Προ-Ραφαηλιτών ζωγράφων στη διαμόρφωση του νέου ιδεώδους για το Design.
– Το Κίνημα των Τεχνών και των Χειροτεχνιών (Arts and Crafts Movement)
– Η σημασία του Ιαπωνισμού στη διαμόρφωση του Design.
– Η Art Nouveau στην Ευρώπη και την Αμερική.

Σκοποί και στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση του γνωστικού υπόβαθρου της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού, αλλά και της διακόσμησης χώρου, σε πολλές περιπτώσεις, την περίοδο κατά την οποία τέθηκαν οι βάσεις του σύγχρονου σχεδιασμού και της διακόσμησης, ώστε να έχει ο σπουδαστής τη δυνατότητα ευρύτερης και πληρέστερης ανάγνωσης και ερμηνείας ζητημάτων που αφορούν σε σύγχρονες ή παλαιότερες μορφές σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα βασίζεται σε εκτενείς αναφορές και αναλύσεις κλασικών ζητημάτων/ σταθμών της ιστορίας και της θεωρίας του design που παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από τις αρχές μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
Την εξελικτική πορεία του βιομηχανικού, και χειροτεχνημένου αντικειμένου κατά τη διάρκεια της σημαντικότερης περιόδου (19ος αιώνας) διαμόρφωσης των αρχών του design σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικότερα στη Μεγάλη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη τόσο από ιστορική όσο και από θεωρητική πλευρά..
– Τη συμβολή της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και άλλων μορφών παραγωγής αντικειμένων, στη διαμόρφωση των αξιών και των τάσεων στον σχεδιασμό χώρου και αντικειμένου του 19ου, αλλά και του 20ου αιώνα.
– Την μεθοδολογία έρευνας και δυνατότητας σύγκρισης των γνώσεων αυτών με τη σύγχρονη ιστορία του design, αλλά και με την χρήση τους ως γνωσιακό εργαλείο τους σε οποιαδήποτε ερευνητικό πεδίο άπτεται της συγκεκριμένης εποχής.

Βιβλιογραφία ελληνική

– Tσούμας, Ι., (2021), Η Ιστορία των Διακοσμητικών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και την Αμερική (1760-1914), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο.
– Φραγκόπουλος, Μ., (2006), Εισαγωγή στην Ιστορία και τη θεωρία του Graphic Design. Μια μικρή ανθολογία, Αθήνα: Εκδόσεις Futura.

Βιβλιογραφία ξενόγλωσση

Allen, R., C., (2009), The British Industrial Revolution in a Global Perspective, New York: Cambridge University Press.
– Bain, R, (2019), William Morris’s Flowers, London:Thames & Hudson; Illustrated edition
– Batterham D., (2018), The World of Ornament, London: Taschen
– -Bonython and A. Burton (2003), The Great Exhibitor: The Life and Work of Henry Cole, London: V&A Publications, London.
– Campbell, G. (2006), The Grove Encyclopedia of Decorative Arts (Vol. 1), Oxford, Oxford University Press.
– Charles, V., (2011), Art Nouveau, New York: Parkstone International Ltd.
– Dandona, J. (2017), Nature and the Nation in Fin-de-Siècle France: The Art of Emile Gallé and the Ecole de Nancy (The Histories of Material Culture and Collecting, 1700-1950), London: Routledge.
– Daniels, G. and Tsuzuki, C., (2002) The History of Anglo-Japanese Relations, 1600-2000 Volume V: Social and Cultural Perspectives, Palgrave Macmillan.
– Dobraszcyk, P. (2014), Iron, Ornament and Architecture in Victorian Britain: Myth and Modernity, Excess and Enchantment, Surrey: Ashgate Publishing Ltd.
– Donnelly M. (2021), Christopher Dresser: Design Pioneer, London: Thames & Hudson.
– Forty, A. (1987). Objects of Desire, Design and Society (1750-1980), London: Thames & Hudson Ltd. E.
– Jones, O. (2016), The Grammar of Ornament, Princeton: Princeton University Press
– MacCarthy F., (2014), Anarchy & Beauty: William Morris and His Legacy, 1860–1960, New Heaven: Yale University Press; Illustrated edition.
– Soros W., S. and Arbuthnott, C. (2003), Thomas Jeckyll, Architect and Designer 1827-1881. New Heaven: Bard Graduate Center and Yale University Press.
– Treuherz, J. (1980), Pre-Raphaelite Paintings from the Manchester City Art Gallery. London: Lund Humphries.
– Wood, E., (2018), Dante Gabriel Rossetti and the Pre-Raphaelite Movement, Kent: Crescent Moon Publishing.
– Tsoumas, J. (2019), Japan and the West: mutual influences in applied arts, Seven Essays (1540-1960), Paris: Éditions Universitaires Européennes.