Φωκίδου Θεοδοσία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

teof@uniwa.gr

Διακοσμήτρια, απόφοιτη του Τμήματος Διακοσμητικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας [1982]. Σπούδασε Παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή [ΠΑΤΕΣ] | ΣΕΛΕΤΕ [1984]. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου [ΕΑΠ], εξειδικεύτηκε στην οπτική επικοινωνία, τομέας Γραφικών Τεχνών | Πολυμέσων [2008]. Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στη βαθμίδα Λέκτορα Εφαρμογών. Μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Σχεδιασμός [Design] Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Xώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο Επικοινωνία και Χώρος. Επί σειρά ετών έχει διδάξει τα γνωστικά αντικείμενα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, των Διακοσμητικών Εφαρμογών και της Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας, στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Το εκπαιδευτικό της έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση περιεχομένου μαθημάτων, συγγραφή διδακτικών σημειώσεων και βοηθημάτων, επίβλεψη πτυχιακών εργασιών και διαλέξεων, συμμετοχή στο διοικητικό έργο του Τμήματος και συμμετοχή σε εξωστρεφείς δράσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Το επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη γνωστική περιοχή Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή [Human Computer Interaction | HCI], με έμφαση στον Ανθρωποκεντρικό Σχεδιασμό [User Centered Design | UCD] και το Σχεδιασμό Περιβαλλόντων μη Ορατού Υπολογιστή [Ubiquitous Computing | Ubicomp].

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα