Δρ. Σίνου Μάρω

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Δρ Μάρω Σίνου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Αειφορικού Σχεδιασμού Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σπούδασε Διακοσμητική στο ΤΕΙ Αθήνας και αμέσως μετά Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν στο πανεπιστήμιο του Cambridge, School of Architecture, Martin Centre for Architectural and Urban Studies. Εκεί παρακολούθησε το MPhil Environmental Design in Architecture που την οδήγησε στην εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής με θέμα Design and Thermal Diversity of Semi-enclosed Urban Spaces. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι πάνω στον Αειφορικό Σχεδιασμό Κτιρίων και στον Αειφορικό Σχεδιασμό Υπαίθριων Χώρων και Αστικών Συνόλων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα (π.χ. RUROS with University of Cambridge, Life with Panteion University, ESPON etc.) και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και περιοδικά. Επίσης δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στη μελέτη εσωτερικών χώρων αλλά και κτιρίων με έμφαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Από το 2005 διδάσκει στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πλήρες βιογραφικό