Ανακοινώσεις

Οι υποψήφιοι αιτούντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

6922/25-10-2019
480/16-10-2019
1200/16-10-2019
6166/21-10-1-2019
7120/22-10-2019
1151/16-10-2019
9119/25-10-2019
6846/22-10-2019
145/16-10-2019
5531/23-10-2019
2512/18-10-2019

παρακαλούνται όπως προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος από 18-2 έως 21-2-2020 και ώρες 10:00-12:00 με την αστυνομική τους ταυτότητα και μία φωτογραφία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα

Επιτυχόντες  κατατακτηρίων εξετάσεων  ακαδημαϊκού έτους  2019-20  (κατά αξιολογική σειρά)

  1. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης  63708/12-11-2019
  2. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 63237/11-11-2019
  3. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 61266/6-11-2019
  4. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 61297/6-11-2019
  5. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 63117/11-11-2019
  6. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 61360/6-11-2019
  7. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 63273/11-11-2019
  8. Υποψήφιος με αρ. πρωτοκόλου αίτησης 65222/18-11-2019
  9. Υποψήφιος με αρ.
  10. ...
Περισσότερα

Άρθρο 51, Νόμος 4653/24-1-2020

Θέματα φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οι φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οι οποίοι κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με την οποία να δηλώνουν ρητώς ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται προς όλους τους φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση τους, ότι δεν θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές του μηνός Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν στείλει ηλεκτρονικά το έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5), στο αντίστοιχο γραφείο Πρακτικής Άσκησης των 2 Πανεπιστημιουπόλεων.