Ανακοινώσεις

Φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας.

Στην διεύθυνση ia.uniwa.gr  στο μενού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΝΤΥΠΑ θα βρουν το σχετικό έντυπο το οποίο θα υποβάλλουν στο inarch@uniwa.gr γράφοντας στο θέμα «αίτηση ορκωμοσίας» και θα σας αποστέλλεται ο σχετικός αριθμός πρωτοκόλλου. Η αποστολή του email θα πρέπει να γίνεται από τον προσωπικό λογαριασμό και όχι από τον φοιτητικό (daxxxxxxxx@uniwa. ...

Περισσότερα

Η κυρία Βάνα Τουμαζάτου ορίζεται σύμβουλος φοιτητών για ζητήματα που αφορούν τις σπουδές τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στην προσωπική της ηλεκτρονική διεύθυνση vtoumaz@uniwa.gr

Σύμφωνα με την απόφαση της με αριθμό 13/ 10-10-2020 Συνέλευσης του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 ισχύουν τα ακόλουθα.

  1. Στα μαθήματα μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν κατοχυρώσει τα προαπαιτούμενα που προβλέπονται.
  2. Για να κρατηθεί μια βαθμολογία σε μεταγενέστερο εξάμηνο, θα πρέπει ο φοιτητής κατά την περίοδο της παρακολούθησης να έχει δηλώσει το μάθημα. 
  3. Οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις με πτυχίο συναφούς τμήματος,
  4. ...
Περισσότερα

Το τμήμα Εσωτερικής αρχιτεκτονικής προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (απόφαση συνέλευσης με αριθμό 13/ 10-10-2020) τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων του τμήματος όπως παρακάτω:

· Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών και Εξωτερικών χώρων

· Σχεδιασμού Αντικειμένων (Product Design)

· Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεωρίας Τεχνών και Αισθητικής

· Επίσης σε οποιονδήποτε τομέα κρίνεται συναφής με το γνωσιολογικό περιεχόμενο του τμήματος, και προσφέρει τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας. ...

Περισσότερα

Η Γραμματεία του Τμήματος σας ενημερώνει ότι βελτίωση βαθμολογίας δεν μπορεί να γίνει  μέχρι να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου.

Η βελτίωση της βαθμολογίας δεν εξαρτάται «από την καλή διάθεση» της Γραμματείας.

Από την Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνεται ότι από σήμερα 8/10/20 ξεκινούν οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

Το σύστημα θα δέχεται τις δηλώσεις ως στις 16/10/20. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής δεν θα μπορεί να λάβει βαθμό.

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάθεση βαθμολογίων από τους διδάσκοντες θα ολοκληρωθεί στις 10/10 και η ενημέρωση των καρτελών των φοιτητών στις 11/10.

Μετά την ενημέρωση των καρτελών οι φοιτητές θα μπορούν να βλέπουν τους βαθμούς στα μαθήματα που εξετάστηκαν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. ...

Περισσότερα

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 5/10/2020

Α. Θεωρητικά Μαθήματα

Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας,
α) αποκλειστικά δια ζώσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν έως πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές
β)αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν πάνω από πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με αξιοποίηση των συστημάτων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, κλπ). Αποκλειστικά μεταβατικά και μόνο για το διάστημα έως την 26η Οκτωβρίου 2020, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στη Σύγκλητο της 05/10/2020, αποφασίστηκε οι δηλώσεις  μαθημάτων να γίνουν την περίοδο  8 – 16/10/2020.

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων  παρατατείνονται  έως 25 Οκτωβρίου 2020.

Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθούν και οι εγγραφές των πρωτοετών.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το preregister δεν λειτουργεί, διότι δεν μας έχουν ακόμη αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι λίστες των εγγεγραμμένων φοιτητών.

...
Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη με αρ. 12/28-9-2020 συνεδρίασή της, και αφού έλαβε υπόψη της τη με αρ.14/22-09-2020 (θέμα 3ο)  πράξη της Συγκλήτου του ΠΑΔΑ, που αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ομόφωνα  αποφάσισε για  τη διενέργεια όλων των μαθημάτων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, την εξ  αποστάσεως διδασκαλία. ...

Περισσότερα