Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι για να μπείτε στις πλατφόρμες από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες όπως το eclass, ΕΥΔΟΞΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ, ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ κτλ Θα πρέπει να έχετε λάβει κωδικούς user name  και password από το Πανεπιστήμιο. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η είσοδος στο eclass.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πλήρης μηχανογραφική σας ένταξη στο σύστημα του Πανεπιστημίου και ακολούθως θα σταλούν στο email που έχετε δηλώσει στην εγγραφή σας. ...

Περισσότερα

Το τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής καλωσορίζει τους φοιτητές, παλιούς και νέους, και εύχεται καλό και δημιουργικό νέο ακαδημαϊκό έτος.
Με απόφαση του τμήματος, τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά με χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών που είναι διαθέσιμα από το ίδρυμα.

Προς όλους τους φοιτητές του τμήματος:

Η ενημέρωσή σας σχετικά με την πρώτη συνάντηση και την πορεία των μαθημάτων θα γίνει μέσα από την πλατφόρμα UNIWA Open eClass. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς  φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr , η οποία θα είναι σε λειτουργία από 05.10.2020,  και να τα αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Στην περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών και με τους δύο τρόπους, θα επιλέγει ο φοιτητής τον πιο πρόσφορο γι΄ αυτόν.

Κατόπιν αιτημάτων επιτυχόντων για εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, ορίζουμε για τους εν λόγω εισαχθέντες, καταληκτική προθεσμία εγγραφής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020. Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • ...
Περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι,

Λόγω των ειδικών συνθηκών που εξακολουθούν να ισχύουν, εξ αιτίας της συνεχιζόμενης διασποράς του COVid-19, ο ΟΑΣΑ προσπαθώντας να εναρμονιστεί με την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη λήψη μέτρων περιορισμού του συγχρωτισμού και της προστασίας των πολιτών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία αλλά ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των φοιτητών και η διασφάλιση παροχής δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου, προκρίνει, παράλληλα με τους υπάρχοντες τρόπους προσωποποίησης (προσέλευση ενδιαφερομένου σε εκδοτήριο),

...
Περισσότερα

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες – φοιτητές του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί, άμεσα. Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν είναι:

1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης)
5. ...

Περισσότερα

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21

Η Εκπαιδευτική Διαδικασία, τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και του Μεταπτυχιακού, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Α. Θεωρητικά Μαθήματα

Η υλοποίηση των μαθημάτων της Θεωρίας, ανεξάρτητα του αριθμού των φοιτητών που τα έχουν δηλώσει, θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με αξιοποίηση των συστημάτων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο (Moodle, e-class, MS teams, ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Princeton των ΗΠΑ, ένα από τα κορυφαία ΑΕΙ παγκοσμίως – συνήθως στην πρώτη δεκάδα κατάταξης – με πλέον των 40 κατόχων Βραβείων Νόμπελ στους καθηγητές του, ενδιαφέρεται να προσφέρει στους φοιτητές του θέσεις θερινής εθελοντικής εργασίας για το 2021 – Summer Internships (για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο) στο Πανεπιστήμιό μας. Στο πλαίσιο αυτό, όσοι επιθυμούν για σχετική συνεργασία, καλούνται να στείλουν απλή αίτηση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, ...

Περισσότερα