Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια υποστήριξη σε σχέση με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 να έρθουν άμεσα σε επαφή με τους συμβούλους καθηγητές ΦμΕΑ Ελένη Ρωμούδη eromoudi@uniwa.gr  ή Δημήτρη Μαρνέλλο dmarnel@uniwa.gr μέσω email αναφέροντας οπωσδήποτε: 

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο,  ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ (άρ.38,παρ.5), ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  ...

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018 ), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης . H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15-2-2021.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: inarch@uniwa.gr έως και την 20η Δεκεμβρίου 2020, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 160442/Ζ1/ 23.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ/Β’ 5200/ 2020), η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία.

Θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων. ...

Περισσότερα

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την διεξαγωγή πρακτικής άσκησης φοιτητών εξ’ αποστάσεως.

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/91%CE%9B%CE%A346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9465.pdf

 

Επειδή, μετά από έλεγχο της Γραμματείας, διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός φοιτητών δεν έχει υποβάλλει δήλωση για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις θα είναι ανοικτές την Πέμπτη 19-11 και την Παρασκευή 20-11-2020 και μόνο για όσους δεν υπέβαλλαν καθόλου δήλωση.

Τροποποιήσεις σε δηλώσεις που ήδη έγιναν δε θα γίνονται δεκτές.

Σας εφιστούμε την προσοχή, διότι δε θα υπάρξει άλλη ημερομηνία πέραν αυτής, για υποβολή δηλώσεων. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης. ...

Περισσότερα