Δρ. Μπόμπολος Νίκος

Σπουδές

Αρχιτέκτων μηχανικός DPLG (École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette).
DEA πολεοδομίας-χωροταξίας (Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne).
Διδακτορικό δίπλωμα με θέμα «Αστικός σχεδιασμός και αναπλάσεις, η αθηναϊκή εμπειρία» (Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Γνώση ξένων γλωσσών: Γαλλική, Αγγλική

Επαγγελματική δραστηριότητα

Από το 1982, μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων πολεοδομίας, αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών έργων εκπαίδευσης, πολιτισμού, αναψυχής, ελεύθερων χώρων, διοίκησης, υγείας, κατοικίας και ανακαίνισης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Διακρίσεις σε διαμορφώσεις δημοσίων-ελεύθερων χώρων, κτίρια εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής.
Από το 1996, διδάσκει στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (τ. ΤΕΙ Αθήνας). Έχει διδάξει επίσης στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Επιστημονικά και διδακτικά ενδιαφέροντα και αντικείμενα, διδακτική δραστηριότητα:
Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, διδακτικά αντικείμενα: βιώσιμος / αειφόρος σχεδιασμός, αστικός σχεδιασμός / σχεδιασμός ελευθέρων χώρων, αρχιτεκτονική σύνθεση και κατασκευή, ηχητικός / ακουστικός σχεδιασμός, ηλεκτρονικός σχεδιασμός.

Συμμετοχή σε επιστημονικές / επαγγελματικές ενώσεις, πιστοποιήσεις

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Πληροφορικής (ΕΠΥ).
Μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Γεν. Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Πλήρες βιογραφικό