Δρ. Γεωργιάδου Ζωή

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Είναι τακτική καθηγήτρια του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, με γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων.
Είναι πτυχιούχος: του τμήματος Διακοσμητικής (1980) της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ισότιμη με το μετέπειτα τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, της Σχολής Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1986) και διδάκτωρ της Σχολής Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Ε.Μ.Π. (2001) στη γνωστική περιοχή της Aρχιτεκτονικής Γλώσσας, Eπικοινωνίας, Σχεδιασμού.
Το επιστημονικό της έργο εστιάζεται στη θεωρία του Σχεδιασμού (Design) και της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, με έμφαση στα συντακτικά χαρακτηριστικά του υλικού χώρου και διεπιστημονικές, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις.
Είναι διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου “Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, Σχεδιασμός και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση” της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού (εκλογή 2015, 2019). Είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη έκδοσης του διεθνούς περιοδικού με σύστημα κριτών “Design| Arts| Culture”, το οποίο δημιουργήθηκε με τη συνεργασία 6 Ευρωπαϊκών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.
Διαθέτει συγγραφικό έργο με βιβλία, άρθρα και δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος οργανωτικών, επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.
Έχει διατελέσει διευθύντρια της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών (2010-2014).

Έχει διδάξει και είναι επιστημονικά υπεύθυνη για τα ακόλουθα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών: Δομική Τέχνη Ι (Α εξάμηνο), Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων ΙΙΙ (Γ εξάμηνο), Κοινωνιολογία του χώρου (ΣΤ εξάμηνο), Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων VΙΙ (Z εξάμηνο) και Διάλεξη (Ζ εξάμηνο).
Επίσης έχει διδάξει και είναι επιστημονικά υπεύθυνη για τα ακόλουθα μαθήματα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Αειφορικός και κοινωνικός Σχεδιασμός»: Ανθρωπογενής χώρος, βιωσιμότητα και πολιτιστικοί παράγοντες (Α εξάμηνο) και Project: Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο – κοινωνικός σχεδιασμός (Γ εξάμηνο).
Είναι συνεργάτης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον τουρισμό» του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού.

Πλήρες βιογραφικό