Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και σε συνεργασία του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑΔΑ με το Πανεπιστήμιο EASD Valencia, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία workshop με θέμα:the emotional aspect  of the design of spaces”.Στο workshop, συμμετείχε ομάδα φοιτητών  του Β’ εξαμήνου του μαθήματος ΑΕΧ ΙΙ,  με την καθοδήγηση των καθηγητών: Salvador Gonzalez, Vidal  Διονυσία Φράγκου και Λουκία Μάρθα.

     

Σας ενημερώνουμε ότι η καθομολόγηση και απονομή των πτυχίων του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής θα λάβει χώρα στις 13 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον  Κεντρικό χώρο Αμφιθεάτρου (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί  η κατάσταση των φοιτητών που θα συμμετάσχουν.

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
 Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
...

Περισσότερα

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη της την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013τ.Β΄), τις διατάξεις του άρ. 74 του Ν.4485/2017 καθώς και όσα αναφέρονται στο άρ 49 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/B΄/21-10-2020), μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα, ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:

  • «Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»
  • «Εικαστικά θέματα Ι»
  • «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων Ι»

Η ύλη των μαθημάτων ορίζεται όπως παρακάτω:

«Ιστορία και θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι»

Διερεύνηση των βαθύτερων σχέσεων ανθρώπου-χώρου και μορφών, ...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 20 Μαϊου το το μάθημα ‘Σχεδιαστικές Παρεμβάσεις στον Αστικό Δημόσιο Χώρο – Αειφορικός Σχεδιασμός, του ΠΜΣ του Τμήματος θα συμμετέχει στην δράση συμμετοχικού σχεδιασμού στο 9ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά. Η δράση είναι συνέχεια της συνεργασίας με το Μεταπτυχιακό Lanscape Architecture, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Politecnico di Milano στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earino_2021-22.pdf  θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την *Τετάρτη 18 Μαΐου 2022*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Τρίτη 31 Μαΐου 2022*.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
...

Περισσότερα

MASSIMILIANO FUKSAS

Innovation and Architecture

 Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, ώρα 18.00

Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138)

MASSIMILIANO FUKSAS

Ο αρχιτέκτονας που αψήφησε τη βαρύτητα.

Ο δημιουργός του “the cloud” (EUR Rome, 2016) έρχεται στην Αθήνα προκειμένου να αναγορευθεί από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε  για την έναρξη Κατάθεσης Αιτήσεων Ορκωμοσίας (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του τμήματος).

Παρακαλείσθε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, από Παρασκευή 01/04/2022 έως Παρασκευή 08/04/2022,  στο emailinarch@uniwa.gr , με θέμα «Κατάθεση Αίτησης Ορκωμοσίας 2021Ε».

Δεν θα γίνει δεκτή καμία Κατάθεση Αίτησης Ορκωμοσίας μετά την Παρασκευή 08/04/2022. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστικοποίηση των δηλώσεων των μαθημάτων, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Για οποιαδήποτε αλλαγή ή συμπλήρωση μαθημάτων στη δήλωση, παρακαλείσθε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, από Παρασκευή 01/04/2022 έως Παρασκευή 08/04/2022,  στο email: inarch@uniwa.gr , ...

Περισσότερα

Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:

  • Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
  • Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
  • Σε καλλιτέχνες.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα και στις ιστοσελίδες: www.stipendia.sk , ...

Περισσότερα